Telefon: 32 89 76 76

Bjørn Torgersen

Stålrekkverk Oslo/Viken

Leif Christian Gundersen

Stål- og brurekkverk, bruvedlikehold Agder/Telemark

Trond Arild Svinterud

Bruvedlikehold Oslo/Viken

Stein Erik Setekleiv

Kantstein

Espen Thomassen

Konstituert Daglig leder/Økonomisjef

Arve Vabø

Stålrekkverk Sør/Vest og profilbetong

Iren Torgersbråten

HMS- og personalleder

Her holder vi til

Drammen

Øvre Eikervei 83B
3048 Drammen

Froland

Bjørumsvegen 27
4820 Froland

Vestland

5913 Eikangervåg

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva