Avvisende kantstein

Veisikring Profilbetong er en sterk fiberbetong med lang levetid. Denne tåler både tung belastning, uvær, veisalt og ugressbekjemping.

Kantsteinen er perfekt tilpasset veiforholdene og man får dermed en flott, gjennomført løsning.

Produktinformasjon

Produkt

Avvisende kantstein brukes mot fortau eller andre arealer som ønskes skjermet mot kjøretøytrafikk. Profilbetong er vesentlig rimeligere enn tradisjonelle kantstein, og jobben gjøres langt raskere fordi man slipper tidkrevende utgraving og legging av løse, forhåndsstøpte stein. Ved avvisende kantstein skal det være en avstand på 0,25 m til kantlinjen.

Kategori

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Org. nr.

992 092 742 mva