Fender

Tradisjonell fender, kan benyttes som kantfender eller som skille mellom kjørebane og fortau/gang- og sykkelsti. Mye brukt på idrettsarenaer.
Kan påmonteres bøyle/rekkverk.

Produktinformasjon

Produkt

Fenderen er armert med 3 stk 10 mm armeringsjern.Kan påmonteres flettverksgjerde med rør i bunn og topp, samt bøylerekkverk.

Kategori

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Org. nr.

992 092 742 mva