GS lett sprosserekkverk

Dette er et lett monterbart system med løse stolper og faste paneler. Selv med standardpaneler kan dette rekkverket monteres i betydelig vertikal- og horisontalkurvatur.

 

Produktinformasjon

 • Stolpe
  Spesialstolpe – H-profil
 • Stolpeavstand
  2,0 meter
 • Installasjonshøyde
  1,2 meter
 • Systembredde
  0,12 meter
 • Forankring
  Monteres på underliggende konstruksjon

Produkt

Et lett monterbart GS-rekkverk med løse stolper og faste paneler.

Bilder

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Org. nr.

992 092 742 mva