GS rekkverk brøytetett

Dette er et rekkverk med brøytetette paneler. Rekkverket er benyttet på flere gang- og sykkel (GS) overgangsbruer. For å hindre at vekten blir for høy pr. element så leveres brøytepanelene løse. Dette er et ikke klatrevennlig produkt.

Produktinformasjon

 • Stolpe
  Spesialstolpe
 • Stolpeavstand
  1,50 meter
 • Installasjonshøyde
  1,20 meter
 • Systembredde
  0,1 meter
 • Forankring
  Monteres til underliggende konstruksjon

Produkt

Et rør GS-rekkverk hvor sprossene er byttet ut med brøytetette paneler.

Bilder

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Org. nr.

992 092 742 mva