Svelvik Ellipse

Svelvik Ellipsen er en midtdeler i betong som er godkjent på steder med redusert hastighet (60 km/t eller lavere). Rekkverket er et ikke deformerbart rekkverk som er godkjent i styrkeklasse N1/N2 og arbeidsbredde W1.

Dette er et egnet produkt som skille mellom vei og gang- og sykkelvei. Styrken N1 setter dog begrensning (N101 tab 3.1) til ÅDT 1500-12000 kun fartsgrense inntil 60 km/t, og ved lav trafikk (ÅDT under 1500) da kan farten være 70 km/t og høyere.

Produktinformasjon

 • Styrkeklasse
  N1 / N2
 • Arbeidsbredde
  W1
 • Skadeklasse
  A
 • Installasjonshøyde
  0,500 meter
 • Systembredde
  0,400 meter
 • Forankring
  Støpes på asfalt

Produkt

En enkel midtdeler i betong som er godkjent på steder med redusert hastighet (60 km/t eller lavere).

Kategori

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva