Rehabilitering av betongrekkverk

Nytt trafikksikkert siderekkverk støpes over eksisterende betongrekkverk. Gammel kant kan ikke overstige 60 cm.
Nytt rekkverk armeres langsgående med 2 stk 12 mm kamstål.
Vanngjennomføringer kan legges inn etter behov.

Produktinformasjon

Produkt

Eksisterende betongrekkverk kan rehabiliteres ved å støpe nytt rekkverk over gammelt. Dette er en gunstig løsning for man slipper kostbar graving og avhending av eksisterende rekkverk samt grunnarbeider for støp av nytt rekkverk. Denne løsningen er også egnet til bruk der hvor eksisterende betongkant er en del av veioppbygningen og dermed ikke kan fjernes uten […]

Kategori

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva