Rehabilitering av kantstein

Ved rehabilitering av eksisterende kantstein kan den nye Profilbetong-kanten støpes oppå de gamle kantsteinene.
Gamle fortau blir som nye ved overstøping og ny asfalt. Denne metoden har flere fordeler. Man slipper tidkrevende og tungt arbeid med fjerning av gammel kantstein og ny utgraving.
Samtidig kan materialene brukes om igjen og man slipper å betale for avhending.

 

 

Produktinformasjon

Produkt

Profilbetong er vesentlig rimeligere enn tradisjonelle kantstein, og jobben gjøres langt raskere fordi man slipper tidkrevende utgraving og legging av løse, forhåndsstøpte stein.

Kategori

Bilder

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Org. nr.

992 092 742 mva