Støyskjerm på betongrekkverk

Dette er en forenklet klassisk støyskjermen som er satt opp på mange motorveiprosjekter. Betongrekkverket er plassbygd.

Produktinformasjon

Produkt

En klassisk støyskjerm montert på plassbygd betongrekkverk.

Bilder

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva