E16 Selta- og Borgundtunnelen

arbeidere støper betongrekkverk i tunell med bistand av maskiner
Prosjektbeskrivelse

Veisikring har signert avtale med Mesta om nye betongrekkverk, bankett og lokkstøpning på E16 Selta- og Borgundtunnelen i Lærdal kommune.

På dette prosjektet har vi benyttet vår Wirtgen SP250 maskin.

Bak selve rekkverket har vi bistått Mesta med å legge grusen over trekkerør i fire forskjellige lag. Dette er et tidkrevende arbeid som stiller krav til fører av bilen om nøyaktighet.

Det stilles krav til smidighet og samarbeidsevne i dette prosjektet da flere ressurser involvert samtidig.

  • Kunde

    Mesta
  • År

    2021 – 2022
  • Lokasjon

    E16 Selta- og Borgundtunnelen
Bilder
Produkter i dette prosjektet

Bankett

Bankett støpes i de fleste tunneler. Vi har former for å støpe ulike bredder og tykkelser. Vi har også utstyr for å avrette med grus før selve bankettstøpingen. I forbindelse med tunnelrehabiliteringer er der behov for omfattende kabelfremføringer. Disse legges ofte bak profilstøpt betongrekkverk og tunnelveggen. Lastebil med transportbånd brukes ved oppfylling over kabler. Dette […]

H2E90 Betongrekkverk

Siderekkverk. Kan utføres med varierende høyder. Småviltgjennomganger. Avvisende kant på en side. Vanngjennomføringer legges inn etter behov.Støyskjerm kan ettermonteres på rekkverket.
Tjenester
Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva