Rekkverk Aust-Agder 2016-2020

Prosjektbeskrivelse

Arbeidene bestod primært i utskifting av gammelt vegrekkverk i tidligere Aust-Agder fylke. Det ble også montert rekkverk på nye strekk. I hovedsak så ble det levert vanlig N2/W5 skinnerekkverk, men også noe Stalpro hd (H2-rekkverk). Totalt ble det levert ca. 45000 meter rekkverk i denne kontrakten. Her var Veisikring AS hovedentreprenør og byggherre var Statens vegvesen.

  • Kunde

    Statens vegvesen
  • År

    2016 – 2020
  • Lokasjon

    Aust-Agder
Bilder
Produkter i dette prosjektet

StalPro Rail hd

Dette er et markedsledende H2 rekkverk i løsmasse.

CC4 RS-4

Et tradisjonelt autovern med W-profil og sigmastolpe. Monteres i løsmasse.
Tjenester
Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva