Bruvedlikehold

Helt siden Veisikring AS ble etablert har bruvedlikehold vært ett av hovedarbeidsområdene til selskapet. Vi har derfor lang og bred erfaring med denne typen arbeid. Vi leverer alt av bru- og overgangsrekkverk, betongrehabilitering, fugearbeider, fuktisolering mv.

Vi utfører også bruforsterkningsarbeider, overflatearbeider og maling av bruer.

Veisikring AS er lokalisert i Drammen og i Froland.