Bruvedlikehold

Helt siden Veisikring AS ble etablert har bruvedlikehold vært ett av hovedarbeidsområdene til selskapet. Vi har derfor lang og bred erfaring med denne typen arbeid. Vi leverer alt av bru- og overgangsrekkverk, betongrehabilitering, fugearbeider, fuktisolering mv.

Vi utfører også bruforsterkningsarbeider, overflatearbeider og maling av bruer.

Veisikring AS er lokalisert i Drammen og i Froland.

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva