Installasjon

Veisikring AS er en av landets største installatører av rekkverk på veg. Vi har 8 spesialutviklede rigger for montering av rekkverksstolper og egne rigger for plasstøping av betongrekkverk og kantstein. Våre montører har lang erfaring med montering av forskjellige typer rekkverk.

Veisikring AS er lokalisert i Drammen og i Froland. Videre har Veisikring AS egne reiselag for veg- og betongrekkverk som dekker resten av landet.

Veisikring AS har også faste samarbeidspartnere i forbindelse med installasjon.