Krav til leverandør

Vi er en profesjonell innkjøper, og en pålitelig partner som behandler våre leverandører likt.

Innkjøp av varer og tjenester er basert på anbudskonkurranser til prosjekter og rammeavtaler med grossister og direkteleverandører.

Vi setter tydelige krav til HMS, kvalitet, miljø, etiske retningslinjer og god forretningsskikk hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

EHF-faktura

Veisikring ønsker primært faktura tilsendt i EHF-format.  Elektronisk faktura reduserer behandlingstiden og sparer miljøet. Alle fakturaer må ha et ordrenummer eller prosjektnummer og en kontaktperson.

Benytt organisasjonsnummer 992 092 742. Alternativt, send faktura som PDF til faktura@veisikring.no.

Etiske retningslinjer

Det vi gjør påvirker samfunnet rundt oss. I Veisikring skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss, slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. Det er vår plikt å handle med integritet og i samsvar med lover og regelverk. Veisikrings etiske retningslinjer skal fungere som veiledning for våre handlinger, og gjelder for alle ledere ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide og andre som opptrer på vegne av Veisikring.

Veisikring er en del av Roadworks. I Roadworks følger alle selskapene i konsernet felles retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft.

Disse retningslinjene vår rettesnor for hvordan vi skal opptre på vegne av selskapet innen:

  • Etikk og forretningsskikk
  • Menneskerettigheter og arbeidsmiljø
  • Anskaffelser / innkjøp
  • Miljø og ytre påvirkning
  • Miljø- og klimapåvirkning

Vi skal være så klimanøytrale som mulig. Vi er opptatt av å redusere energiforbruket i egne bygg, og av å samarbeide med relevante partnere for å minimere utslipp fra bilene våre. Vi har et mål om å øke antallet videokonferanser for å redusere antallet reiser.

ISO-sertifisering

Veisikring er sertifisert etter standardene ISO9001:2015, den internasjonale standarden for ledelsessystem for kvalitet, ISO14001:2015, den internasjonale standarden for miljøstyring og ISO45001:2018 den internasjonale standarden for arbeidsmiljø.

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva