Prosjekter

E18 Arendal Tvedestrand

Levering og montering av brurekkverk, midtrekkverk på bruer, overgangsrekkverk og støyskjermer på Nye Veier sitt prosjekt E18 Arendal – Tvedestrand.

E18 Rugtvedt Dørdal

Levering og montering av alt veirekkverk på Nye Veier sitt prosjekt E18 Rugtvedt – Dørdal.

E6 Kolomoen – Arnkvern

Levering og montering av siderekkverk og midtrekkverk på Nye Veier sitt prosjekt E6 Kolomoen – Arnkvern.

E6 Moelvenkrysset

Levering og montering av støyskjermer og brurekkverk for Peab Anlegg AS.

Bruvedlikehold Agder 2018-2019

Vedlikehold av bruer i Agder for Statens vegvesen.

Rekkverk Aust-Agder 2016-2020

Levering og utskifting av vegrekkverk i Aust-Agder for Statens vegvesen.

Stabekk gangbru

Levering av ny gangbru i tre for Statens vegvesen.
Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Org. nr.

992 092 742 mva