Prosjekter

E18 Rugtvedt Dørdal

Levering og montering av alt veirekkverk på Nye Veier sitt prosjekt E18 Rugtvedt – Dørdal.

E6 Kolomoen – Arnkvern

Levering og montering av siderekkverk og midtrekkverk på Nye Veier sitt prosjekt E6 Kolomoen – Arnkvern.

Bruvedlikehold Agder 2018-2019

Vedlikehold av bruer i Agder for Statens vegvesen.
Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva