Samfunnsansvar

Det vi gjør påvirker samfunnet rundt oss. I Veisikring skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss, slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. Det er vår plikt å handle med integritet og i samsvar med lover og regelverk. Veisikrings etiske retningslinjer skal fungere som veiledning for våre handlinger, og gjelder for alle ledere ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide og andre som opptrer på vegne av Veisikring.

Vi har retningslinjer som skal sikre at vi som representerer Veisikring tar etiske, sosiale, og miljømessige bærekraftige valg i vår daglige drift.

Disse retningslinjene er vår rettesnor for hvordan vi skal opptre på vegne av Veisikring innen:

  • Antikorrupsjon
  • Etikk og forretningsskikk
  • Menneskerettigheter og arbeidsmiljø
  • Anskaffelser / innkjøp
  • Miljø og ytre påvirkning

Vi skal være så klimanøytrale som mulig. Vi er opptatt av å redusere energiforbruket i egne bygg, og av å samarbeide med relevante partnere for å minimere utslipp fra bilene våre. Vi har et mål om å øke antallet videokonferanser for å redusere antallet reiser.

arbeider måler betongrekkverk i regnværet

ISO-sertifisering

Veisikring er begge ISO sertifisert etter standardene ISO9001:2015 (kvalitet), ISO14001:2015 (miljøstyring) og ISO45001:2018 (arbeidsmiljø).

Varsling

I Veisikring skal vi være bevisst vårt samfunnsansvar, følge gjeldende regelverk og gjøre gode etiske valg. Dersom du mener det har forekommet kritikkverdige forhold i selskapet oppfordres du til å varsle. 

Mer informasjon

Åpenhetsloven

Veisikring skal være til å stole på innenfor bransjen vi opererer. Vi skal etterleve alle nasjonale og internasjonale lover og regler relatert til vår virksomhet.

Mer informasjon

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva