Hjem / Produkter / Kantstøp / Bankett

Bankett

Bankett

Beskrivelse

Profilstøpt bankett støpes i de fleste tunneler. Banketten er den opphøyde del av vegskulder i tunneler. Den utformes som en sammenhengende ikke-avvisende kantstein med støpt betongdekke. Bankett i tunnel skal minimum ha 5% fall mot vegen og den skal plasseres minimum 0,25 meter fra kjørebanekanten.

Produktinformasjon

Produkt

Bankett støpes i de fleste tunneler. Vi har former for å støpe ulike bredder og tykkelser. Vi har også utstyr for å avrette med grus før selve bankettstøpingen.

I forbindelse med tunnelrehabiliteringer er der behov for omfattende kabelfremføringer. Disse legges ofte bak profilstøpt betongrekkverk og tunnelveggen. Lastebil med transportbånd brukes ved oppfylling over kabler. Dette er en effektivt metode for å fylle opp bak rekkverket. Til slutt støpes ofte ett betonglokk på toppen for å forsegle.

Bilder

Klikk for å se stort