Bankett

Profilstøpt bankett støpes i de fleste tunneler. Banketten er den opphøyde del av vegskulder i tunneler. Den utformes som en sammenhengende ikke-avvisende kantstein med støpt betongdekke. Bankett i tunnel skal minimum ha 5% fall mot vegen og den skal plasseres minimum 0,25 meter fra kjørebanekanten.

Produktinformasjon

Produkt

Bankett støpes i de fleste tunneler. Vi har former for å støpe ulike bredder og tykkelser. Vi har også utstyr for å avrette med grus før selve bankettstøpingen. I forbindelse med tunnelrehabiliteringer er der behov for omfattende kabelfremføringer. Disse legges ofte bak profilstøpt betongrekkverk og tunnelveggen. Lastebil med transportbånd brukes ved oppfylling over kabler. Dette […]

Kategori

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva