Ikke avvisende kantstein

Veisikring Profilbetong er en sterk fiberbetong med lang levetid. Denne tåler både tung belastning, uvær, veisalt og ugressbekjemping.

Kantsteinen er perfekt tilpasset veiforholdene og man får dermed en flott, gjennomført løsning.

Produktinformasjon

Produkt

Mot trafikkøyer og trafikkdelere på veger med høyt fartsnivå (70 km/t eller høyere) brukes normalt ikke-avvisende kantstein, for å hindre at en fører som ved et uhell kjører på kantsteinen, mister kontrollen. Ikke-avvisende kantstein brukes også mot arealer som sporadisk må overkjøres, f.eks. sentraløyer i trange rundkjøringer.

Kategori

Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Org. nr.

992 092 742 mva