E18 Rugtvedt Dørdal

Prosjektbeskrivelse

Veisikring AS leverte og monterte side- og midtrekkverk på E18 Rugtvedt – Dørdal. Siderekkverket som ble levert var av typen Stalpro SL og midtrekkverket var Stalpro SX. Totalt ble det levert ca. 60000 meter rekkverk på dette prosjektet. Vegparsellens lengde var 16,5 km. Arbeidene ble utført som underentreprenør for Hæhre Entreprenør AS.

Levering og montering av alt veirekkverk på Nye Veier sitt prosjekt E18 Rugtvedt – Dørdal.
  • Kunde

    Hæhre Entreprenør AS
  • År

    2018-2019
  • Lokasjon

    Rugtvedt – Dørdal
Bilder
Produkter i dette prosjektet

StalPro Rail sl

Et ideelt siderekkverk på lengre rettere strekk, for eksempel motorvei.

StalPro Rail sx

Et N2 / W3 rekkverk som benyttes der hvor det er lite deformasjonsrom til rekkverket. Et robust rekkverk som monteres i løsmasse.
Tjenester
Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva