E6 Kolomoen – Arnkvern

Prosjektbeskrivelse

Veisikring AS leverte og monterte side- og midtrekkverk på E6 Kolomoen – Arnkvern. Som siderekkverk ble det levert Stalpro SL og midtrekkverk Stalpro SP17 samt Stalpro SX. Totalt ble det levert ca 36000 meter rekkverk på dette prosjektet. Arbeidene på dette prosjektet ble utført som underentreprenør for Hæhre Entreprenør AS.

Levering og montering av siderekkverk og midtrekkverk på Nye Veier sitt prosjekt E6 Kolomoen – Arnkvern.
  • Kunde

    Hæhre Entreprenør AS
  • År

    2017 – 2020
  • Lokasjon

    Kolomoen – Arnkvern
Bilder
Produkter i dette prosjektet

StalPro Rail sx

Vårt produkt ved ensidig inner-rekkverk på motorvei og krav til H1. Et meget robust rekkverk som monteres i løsmasse.

StalPro Rail sl

Et ideelt siderekkverk på lengre rettere strekk, for eksempel motorvei.
Tjenester
Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva