Nye betongrekkverk i Vestland fylke

Betongrekkverk mot tunnelmunning på kvelden
Prosjektbeskrivelse

Veisikring har signert avtale med Statens vegvesen om nye betongrekkverk på E16 i Flåm, Riksveg 5 Ingafossen i Sogndal og Lundebotn på sørsida av Fjærlandstunnelen.

Kontrakten er på 1900 meter nytt rekkverk, og har til sammen 21 angrepspunkter av varierende kompleksitet.

Når det støpes nytt betongrekkverk, er det vanligvis manuell trafikkdirigering. På smale partier kan veien bli stengt, men der det er mulig å passere brukes følgebil.

Deler av denne oppgraderingen går langs jernbanene. Dette stiller strenge krav til HMS arbeidet samt god koordinering mellom forskjellige faggrupper. Det er ofte korte vinduer mellom togene som kjører noe som kan komplisere arbeidet.

  • Kunde

    Statens vegvesen
  • År

    2021-2022
  • Lokasjon

    Flåm, Sognadal og Lundebotn
Bilder
Produkter i dette prosjektet

H2E90 Betongrekkverk

Siderekkverk. Kan utføres med varierende høyder. Småviltgjennomganger. Avvisende kant på en side. Vanngjennomføringer legges inn etter behov.Støyskjerm kan ettermonteres på rekkverket.
Tjenester
Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva