Stabekk gangbru

Bygging av ny gang- og sykkelbru
Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet består i levering og montering av nye Stabekk gangbru. Bruen skal bygges i tre med landkar i betong og søyler i stål. Veisikring AS skal også levere og montere alt av rekkverk samt skjerming mot jernbane. For dette prosjektet er Veisikring AS hovedentreprenør og byggherre er Viken fylkeskommune.

Veisikring har også levert og produsert stålrekkverk i egen regi på dette prosjektet.

  • Kunde

    Viken fylkeskommune
  • År

    2020 – 2021
  • Lokasjon

    Stabekk
Produkter i dette prosjektet
Tjenester
Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva