Oppgradering Fv. 848 Ibestadtunnelen

mann støper bankett i tunell
Prosjektbeskrivelse

Veisikring har signert kontrakt med BMO Entreprenør om å støpe ca 9000 m2 bankett ved Ibestad, rett utenfor Harstad.

Arbeidet skal utføres som smal bankett på 55 cm bredde.

Før vi begynner med å støpe må vi avrette grunnen. Vi bruker grusutlegger og grus bil for å sikre riktig vinkel og høyde på banketten. Deretter blir det komplementert med manuell bak støpning fra banketten til fjellet. I tillegg blir kummer tilpasset og justert slik at de kommer i riktig høyde på banketten.

  • Kunde

    BMO Entreprenør
  • År

    2022
  • Lokasjon

    Ibestad
Bilder
Produkter i dette prosjektet

Bankett

Bankett støpes i de fleste tunneler. Vi har former for å støpe ulike bredder og tykkelser. Vi har også utstyr for å avrette med grus før selve bankettstøpingen. I forbindelse med tunnelrehabiliteringer er der behov for omfattende kabelfremføringer. Disse legges ofte bak profilstøpt betongrekkverk og tunnelveggen. Lastebil med transportbånd brukes ved oppfylling over kabler. Dette […]
Tjenester
Postadresse

Veisikring AS
Postboks 4174
3005 DRAMMEN

Besøksadresse

Øvre Eikervei 83B
3048 DRAMMEN

Telefon: 32 89 76 76

Org. nr.

992 092 742 mva